НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловон-рибарско сдружение “Сокол” – гр. Разград

Информация за контакт

Име: ЛРС „Сокол“ - Разград

Адрес: ул. "Марица" № 13

Пощенски код: 7200

Имейл: lrdrz@mail.bg

Телефонен код: 084

Телефон: 66-14-29

Мобилен: 0879 211 959

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Балкански
 • ПЛСР Благоево
 • ПЛСР Веселина
 • ПЛСР Гецово
 • ПЛСР Голям извор
 • ПЛСР Гороцвет
 • ПЛСР Дряновец
 • ПЛСР Дянково
 • ПЛСР Езерче
 • ПЛСР Желязковец
 • ПЛСР Констанденец
 • ПЛСР Кривня
 • ПЛСР Липник
 • ПЛСР Ловско
 • ПЛСР Лозница
 • ПЛСР Манастирско
 • ПЛСР Мортагоново
 • ПЛСР Недоклан
 • ПЛСР Осенец
 • ПЛСР Побит камък
 • ПЛСР Пороище
 • ПЛСР Разград
 • ПЛСР Раковски
 • ПЛСР Самуил
 • ПЛСР Сейдол
 • ПЛСР Сеново
 • ПЛСР Топчии
 • ПЛСР Цар Калоян
 • ПЛСР Ясеновец
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ