Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловон-рибарско сдружение “Сокол” – гр. Разград

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Балкански
 • ПЛСР Благоево
 • ПЛСР Веселина
 • ПЛСР Гецово
 • ПЛСР Голям извор
 • ПЛСР Гороцвет
 • ПЛСР Дряновец
 • ПЛСР Дянково
 • ПЛСР Езерче
 • ПЛСР Желязковец
 • ПЛСР Констанденец
 • ПЛСР Кривня
 • ПЛСР Липник
 • ПЛСР Ловско
 • ПЛСР Лозница
 • ПЛСР Манастирско
 • ПЛСР Мортагоново
 • ПЛСР Недоклан
 • ПЛСР Осенец
 • ПЛСР Побит камък
 • ПЛСР Пороище
 • ПЛСР Разград
 • ПЛСР Раковски
 • ПЛСР Самуил
 • ПЛСР Сейдол
 • ПЛСР Сеново
 • ПЛСР Топчии
 • ПЛСР Цар Калоян
 • ПЛСР Ясеновец

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ