140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско сдружение “Руй” – гр. Трън

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бохова
 • ПЛСР Бусинци
 • ПЛСР Велиново
 • ПЛСР Вукан
 • ПЛСР Главановци
 • ПЛСР Глоговица
 • ПЛСР Горна Мелна
 • ПЛСР Долна Мелна
 • ПЛСР Ездемировци
 • ПЛСР Забел
 • ПЛСР Зелениград
 • ПЛСР Лева река
 • ПЛСР Ломница
 • ПЛСР Мрамор
 • ПЛСР Пенкьовци
 • ПЛСР Трън
 • ПЛСР Филиповци

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ