НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско сдружение “Руй” – гр. Трън

Информация за контакт

Адрес: ул. "Георги Димитров" № 6

Пощенски код: 2460

Имейл: lrs.tran@gmail.com

Телефонен код: 07731

Телефон: 20-35

Мобилен: 0884 206 221

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бохова
 • ПЛСР Бусинци
 • ПЛСР Велиново
 • ПЛСР Вукан
 • ПЛСР Главановци
 • ПЛСР Глоговица
 • ПЛСР Горна Мелна
 • ПЛСР Долна Мелна
 • ПЛСР Ездемировци
 • ПЛСР Забел
 • ПЛСР Зелениград
 • ПЛСР Лева река
 • ПЛСР Ломница
 • ПЛСР Мрамор
 • ПЛСР Пенкьовци
 • ПЛСР Трън
 • ПЛСР Филиповци
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ