НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско сдружение – Самоков” – гр. Самоков

Информация за контакт

Адрес: ул. "Ген. Велиаминов" № 17

Пощенски код: 2000

Имейл: lrs.samokov@abv.bg

Телефонен код: 0722

Мобилен: 0884 552 722

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Говедарци
  • ПЛСР Гуцал
  • ПЛСР Доспей
  • ПЛСР Марица
  • ПЛСР Окол
  • ПЛСР Радуил
  • ПЛСР Райово
  • ПЛСР Самоков
  • ПЛСР Шипочан
  • ПЛСР Широки дол

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ