НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “София-Север” – гр. София

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Балша
  • ПЛСР Гниляне – Ромча
  • ПЛСР Локорско
  • ПЛСР Нови Искър

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ