НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “София – Запад” – гр. София

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Дреново – Чибаовци
  • ПЛСР Иваняне
  • ПЛСР Клисура
  • ПЛСР Костинброд
  • ПЛСР Люлин
  • ПЛСР Манастирище
  • ПЛСР Опицвет
  • ПЛСР Петърч
  • ПЛСР Понор

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ