ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно рибарско дружество “Вълчи дол” – гр. Вълчи дол

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бояна
 • ПЛСР Брестак
 • ПЛСР Войводино
 • ПЛСР Вълчин Дол
 • ПЛСР Ген. Киселово
 • ПЛСР Доброплодно
 • ПЛСР Добротич
 • ПЛСР Есеница
 • ПЛСР Искър
 • ПЛСР Калоян
 • ПЛСР Караманите
 • ПЛСР Метличина
 • ПЛСР Михалич
 • ПЛСР Момчилово Средно село
 • ПЛСР Оборище
 • ПЛСР Ст. Караджа
 • ПЛСР Червенци
 • ПЛСР Щипско
 • ПЛСР Добротич
 • ПЛСР Есеница
 • ПЛСР Искър

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ