НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно сдружение “Родопи Момчилград” – гр. Момчилград

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Джебел
 • ПЛСР Звездел
 • ПЛСР Мишевско
 • ПЛСР Момчилград
 • ПЛСР Нановица
 • ПЛСР Подкова
 • ПЛСР Припек
 • ПЛСР Птичар
 • ПЛСР Равен
 • ПЛСР Рогозче
 • ПЛСР Садовица
 • ПЛСР Чорбаджийско
 • ПЛСР Чуково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ