НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно сдружение “Синаница” – гр. Кресна

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Г. Брезница
  • ПЛСР Кресна
  • ПЛСР Ощава – Ст. Кресна
  • ПЛСР Сливница

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ