НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Общинско сдружение на ловците и риболовците “Доспат” – гр. Доспат

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Барутин
  • ПЛСР Бръщен
  • ПЛСР Доспат
  • ПЛСР Змеица
  • ПЛСР Любча
  • ПЛСР Чавдар

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ