НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера” – гр. Пещера

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Брацигово
 • ПЛСР Бяга
 • ПЛСР Жребичко
 • ПЛСР Исперихово
 • ПЛСР Кап. Димитриево
 • ПЛСР Козарско
 • ПЛСР Пещера
 • ПЛСР Равногор
 • ПЛСР Радилово
 • ПЛСР Розово
 • ПЛСР Фотиново

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ