Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Сдружение Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Бяла

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Баниска
 • ПЛСР Батин
 • ПЛСР Батишница
 • ПЛСР Белцов
 • ПЛСР Бистренци
 • ПЛСР Борово
 • ПЛСР Босилковци
 • ПЛСР Брестовица
 • ПЛСР Бъзовец
 • ПЛСР Бяла
 • ПЛСР Волово
 • ПЛСР Горно Абланово
 • ПЛСР Две могили
 • ПЛСР Долна Студена
 • ПЛСР Дряновец
 • ПЛСР Екзар Йосиф
 • ПЛСР Караманово
 • ПЛСР Каран Върбовка
 • ПЛСР Кацелово
 • ПЛСР Копривец
 • ПЛСР Кривина – Беляново
 • ПЛСР Лом Черковна
 • ПЛСР Могилино
 • ПЛСР Нов град
 • ПЛСР Обретеник
 • ПЛСР Острица
 • ПЛСР Пейчиново
 • ПЛСР Пет кладенци
 • ПЛСР Пиперково
 • ПЛСР Полско Косово
 • ПЛСР Помен
 • ПЛСР Стърмен
 • ПЛСР Ценово
 • ПЛСР Чилнов
 • ПЛСР Широково – Пепелина

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ