ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Търговище” – гр. Търговище

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Александрово
 • ПЛСР Бистра
 • ПЛСР Божурка
 • ПЛСР Буйново
 • ПЛСР Буховци
 • ПЛСР В. Левски
 • ПЛСР Вардун
 • ПЛСР Въбел
 • ПЛСР Давидово
 • ПЛСР Драгановец
 • ПЛСР Копрец
 • ПЛСР Кралево
 • ПЛСР Лиляк
 • ПЛСР Ловец
 • ПЛСР Макариополско
 • ПЛСР Надарево
 • ПЛСР Овчарово
 • ПЛСР Пайдушко
 • ПЛСР Пресяк
 • ПЛСР Ралица
 • ПЛСР Руец
 • ПЛСР Стража
 • ПЛСР Съединение
 • ПЛСР Търговище
 • ПЛСР Търновца
 • ПЛСР Черковна

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ