НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

„СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ “ГЛИГАН 2001” – с. НИКОЛА КОЗЛЕВО

Информация за контакт

Адрес: Адрес: ул. "9-ти септември" №17

Пощенски код: 9955

Телефонен код: 05328

Мобилен: 0877 333 246

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ