140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Сдружение на ловците и риболовците ”Балкан – 2001” – гр. Каспичан

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Каспичан
  • ПЛСР Кюлевча
  • ПЛСР Марково
  • ПЛСР Могила

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ