НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение на ловците и риболовците “Чернатица” – с. Хвойна

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Богутево
 • ПЛСР Забърдо
 • ПЛСР Здравец
 • ПЛСР Зорница
 • ПЛСР Карабалкан
 • ПЛСР Лъки
 • ПЛСР Малево
 • ПЛСР Орехово
 • ПЛСР Павелско
 • ПЛСР Сребро
 • ПЛСР Хвойна
 • ПЛСР Чепеларе

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ