НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение на ловците и риболовците “Чернатица” – с. Хвойна

Информация за контакт

Адрес: ул "Крайречна" №10

Пощенски код: 4890

Имейл: slr_chernatica@abv.bg

Телефонен код: 03053

Мобилен: 0888 617 671

Факс: 20-67

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Богутево
 • ПЛСР Забърдо
 • ПЛСР Здравец
 • ПЛСР Зорница
 • ПЛСР Карабалкан
 • ПЛСР Лъки
 • ПЛСР Малево
 • ПЛСР Орехово
 • ПЛСР Павелско
 • ПЛСР Сребро
 • ПЛСР Хвойна
 • ПЛСР Чепеларе

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ