НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Сдружение на ловците и риболовците – гр. Димитровград

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Брод
 • ПЛСР Върбица
 • ПЛСР Г. Асеново
 • ПЛСР Г. Извор
 • ПЛСР Д. Белево
 • ПЛСР Добрич
 • ПЛСР Здравец
 • ПЛСР Злато поле
 • ПЛСР Каснаково
 • ПЛСР Крепост
 • ПЛСР Марийно
 • ПЛСР Меричлери
 • ПЛСР Радиево
 • ПЛСР Славянски
 • ПЛСР Сталево
 • ПЛСР Странско
 • ПЛСР Черногорово
 • ПЛСР Черноконево
 • ПЛСР Ябълково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ