НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение на ловците и риболовците “Хан Крум – Сунгурларе” – гр. Сунгурларе

Информация за контакт

Адрес: ул. "Г. Димитров" № 22

Пощенски код: 8470

Имейл: lrd.sungurlare@abv.bg

Телефонен код: 05571

Телефон: 52-63

Мобилен: 0888 674 270

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бероново
 • ПЛСР Ведрово
 • ПЛСР Везенково
 • ПЛСР Велислав
 • ПЛСР Вълчин
 • ПЛСР Грозден
 • ПЛСР Дъбовица
 • ПЛСР Есен
 • ПЛСР Климаш
 • ПЛСР Манолич
 • ПЛСР Подвис
 • ПЛСР Прилеп
 • ПЛСР Рупча
 • ПЛСР Садово
 • ПЛСР Скала
 • ПЛСР Терзийско

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ