НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Сдружение на ловците и риболовците – ловно рибарско дружество Камчия” – гр. Дългопол

Информация за контакт

Адрес: ул. "Георги Димитров" № 100

Пощенски код: 9250

Имейл: lovno_dalgopol@mail.bg

Телефонен код: 0517

Мобилен: 0878 663 044

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Аспарухово
  • ПЛСР Боряна
  • ПЛСР Дългопол
  • ПЛСР Медовец
  • ПЛСР Партизани
  • ПЛСР Поляците
  • ПЛСР Сава
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ