НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Сдружение на ловците и риболовците – ловно-рибарско дружество Камчия” – гр. Дългопол

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Аспарухово
  • ПЛСР Боряна
  • ПЛСР Дългопол
  • ПЛСР Медовец
  • ПЛСР Партизани
  • ПЛСР Поляците
  • ПЛСР Сава

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ