Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Сдружение на ловците и риболовците “Ловно-рибарско дружество Диана” – гр. Ямбол

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Безмер
 • ПЛСР Болярско
 • ПЛСР Ботево
 • ПЛСР Бояджик
 • ПЛСР Веселиново
 • ПЛСР Генерал Инзово
 • ПЛСР Генерал Тошево
 • ПЛСР Гълъбинци
 • ПЛСР Дражево
 • ПЛСР Драма
 • ПЛСР Дряново
 • ПЛСР Завой
 • ПЛСР Златари
 • ПЛСР Кабиле
 • ПЛСР Калчево
 • ПЛСР Каравелово
 • ПЛСР кв. Аврена
 • ПЛСР кв. Д. Димов
 • ПЛСР кв. Каргона
 • ПЛСР кв. Любен Караиванов
 • ПЛСР Коневец
 • ПЛСР Крумово
 • ПЛСР Кукорево
 • ПЛСР Маломир
 • ПЛСР Меден кладенец
 • ПЛСР Межда
 • ПЛСР Миладиновци
 • ПЛСР Могила
 • ПЛСР Овчи кладенец
 • ПЛСР Окоп
 • ПЛСР Победа
 • ПЛСР Робово
 • ПЛСР Роза
 • ПЛСР Савино
 • ПЛСР Симеоново
 • ПЛСР Скалица
 • ПЛСР Сламино
 • ПЛСР Тенево
 • ПЛСР Търнава
 • ПЛСР Хаджи Димитрово
 • ПЛСР Ханово
 • ПЛСР Чарган
 • ПЛСР Челник

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ