НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение на ловците и риболовците “ЛРД Сокол” – гр. Любимец

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР В. Поле
  • ПЛСР Йерусалимово
  • ПЛСР Лозен
  • ПЛСР Любимец
  • ПЛСР М. Градище
  • ПЛСР Оряхово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ