НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение на ловците и риболовците “ЛРД Сокол” – гр. Любимец

Информация за контакт

Адрес: ул. "Цар Освободител" №11

Пощенски код: 6550

Имейл: lrd.lubimec@abv.bg

Телефонен код: 03751

Мобилен: 0879 362 093

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР В. Поле
  • ПЛСР Йерусалимово
  • ПЛСР Лозен
  • ПЛСР Любимец
  • ПЛСР М. Градище
  • ПЛСР Оряхово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ