НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Сдружение на ловците и риболовците „ЛРД Сокол” – гр. Ихтиман

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Белица
 • ПЛСР Боерица
 • ПЛСР Борика
 • ПЛСР Бърдо – Бузяковци
 • ПЛСР Вакарел
 • ПЛСР Веринско
 • ПЛСР Живково
 • ПЛСР Ихтиман
 • ПЛСР Мухово
 • ПЛСР Полянци
 • ПЛСР Стамболово
 • ПЛСР Черньово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ