НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Сдружение на ловците и риболовците „Станата” – гр. Нови пазар

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Браничево
 • ПЛСР Войвода
 • ПЛСР Избул
 • ПЛСР Каолиново
 • ПЛСР Климент
 • ПЛСР Н. Пазар – Китка Енево
 • ПЛСР Нови пазар
 • ПЛСР Памукчи
 • ПЛСР Правенци
 • ПЛСР Преселка
 • ПЛСР Стан
 • ПЛСР Стоян Михайловски
 • ПЛСР Тодор Икономово
 • ПЛСР Тръница
 • ПЛСР Църквица

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ