140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците “Чирпан” – гр. Чирпан

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Братя Даскалови
 • ПЛСР Верен
 • ПЛСР Винарово
 • ПЛСР Голям Дол
 • ПЛСР Гранит
 • ПЛСР Зетево
 • ПЛСР Изворово
 • ПЛСР Кирил и Методи
 • ПЛСР Малко Дряново
 • ПЛСР Малко Тръново
 • ПЛСР Медово
 • ПЛСР Мирово
 • ПЛСР Могилово
 • ПЛСР Нейденово
 • ПЛСР Оризово
 • ПЛСР Партизанин
 • ПЛСР Плодовитово
 • ПЛСР Православ
 • ПЛСР Рупки
 • ПЛСР Свобода
 • ПЛСР Славянин
 • ПЛСР Спасово
 • ПЛСР Средно градище
 • ПЛСР Съединение
 • ПЛСР Ценово
 • ПЛСР Черна гора
 • ПЛСР Яворов
 • ПЛСР Яворово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ