НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение за ловците и риболовците „ЛРД Крушари” – с. Крушари

Информация за контакт

Адрес: ул."9-ти септември" № 3А

Пощенски код: 9410

Имейл: lrs_krushari@abv.bg

Телефонен код: 05771

Мобилен: 0884 399 057

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Александрия
  • ПЛСР Дяково
  • ПЛСР Кап. Димитрово
  • ПЛСР Коритен
  • ПЛСР Крушари
  • ПЛСР Лозенец
  • ПЛСР Пор.Къджиево

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ