Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

CIC гостува на австрийския парламент

cic австрийския парламент

Делегация на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) гостува на австрийския парламент. Президентът на организацията д-р Филип Хармър и президентът на отдела по приложни науки д-р Клаус Хаклендер се изказаха по време на обсъждания на тема „Използването на земята и биоразнообразието – ловът като активен метод за опазване на природата“.

Събитието бе организирано от Асоциацията на Зеления кръст в рамките на кампания на Зелената академия, изследваща значението на лова и природата както в австрийски, така и в глобален контекст.

Основана през 1905 г., Асоциацията на Зеления кръст е благотворителна организация, която оказва подкрепа на лова и горското стопанство, както и на дейности по опазване на околната среда и научни изследвания, свързани с тях.

В речта пред австрийския парламент си д-р Хаклендер говори за човешката преса върху различни видове диви животни, която до голяма степен се изразява в загуба на местообитания, свръхексплоатация на ресурси, замърсяване, промени в климата и др.

В този контекст беше подчертана основната цел на лова като инструмент за управление, както и индивидуалните действия на ловците, които допринасят за доброто състояние на екосистемите.

Клаус Хаклендер бе в състава на журито за наградата за биоразнообразие на Зеления кръст за 2023 г. Домакините подчертаха нейното значение с оглед фокусирането й върху образцовата работа на хора, посветили се на опазването на биоразнообразието.

В своето изказване президентът на CIC д-р Хармър подчерта ползите от лова и устойчивото използване на природните ресурси, като направи и кратка презентация на работата на CIC и мрежата от партньори, с които организацията си съструничи.

Той постави акцент върху ангажимента на CIC да работи по-усилено за опазване на околната среда, особено с оглед Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и Глобалната рамка за биоразнообразието Кунминг-Монреал, на които се основава програмата на CIC за периода до 2030 г.  

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ