Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

CITES избра нов генерален секретар

По-рано този месец Конвенцията за международна търговия със защитени видове от дивата фауна и флора избра нов генерален секретар. Нейното име е Ивон Игуеро. Тя е специалист по международно право в сферата на екологията и има опит на глобално, регионално и национално равнище и се ангажира с различни заинтересовани страни от обществения и частния сектор. През 24-те години, прекарани в Организацията на обединените нации, тя е заемала най-различни роли, свързани с финансовите и човешки ресурси.

Целта на CITES е да опазва биоразнообразието и да допринася за неговото устойчиво ползване. Организацията прави това, за да гарантира, че нито един растителен или животински вид няма да стане жертва на нелегални търговски практики. CITES не спира цялостния стокообмен, но прави всичко възможно, за да може търговията да е легална, целесъобразна и проследима.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ