140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Дами канят – Вечерен бал и дневен лов на сръндак

дамски ловен клуб

Спас Спасов, в. “Наслука”

След като съвсем наско­ро българските ловни дами проведаха своето първо национално мероприятие, ето че представителките на БДЛК „Аврора” реализираха вече и първата си междуна­родна изява.

Членът на УС на клуба Гергина Вълева, както и Гергана Делчева и Магдалена Паничарска посетиха четвъртата меж­дународна конференция на Сръбския дамски ловен клуб в град Бечей – Войводина.

Мероприятието беше, както обикновено, прекрасно организирано. Първата вечер се състоя големият ловен бал, на който всички участници бяха с тради­ционните си за дамските ловни клубове официални ловни костюми.

Българските участнички се представиха в строги официални вечер­ни тоалети, защото клубът е наскоро създаден и офици­алните ловни костюми все още не са готови.

Събитието бе удостоено с присъствието на предсе­дателя на Ловния съюз на Република Сърбия Драган Шормаз, председателя на Ловния съюз на Войводина д-р Милованович, предсе­дателя на Ловния съюз на Египет Шейх Мохамед Ел Азхари и председателя на сдружението в Бечей Тамаш Ластоич.

Сред личните гости на до­макините бяха членът на УС на НЛРС-СЛРБ Евгени Аба­джиев, както и представите­лят на ЛРС-Димитровград Живко Делчев.

Ловният бал бе еталон за перфектна организация и позитивно мислене в живота на участниците. На следва­щия ден форумът продъл­жи с лов на пъдпъдък, а за дамите от България Тамаш Ластоич организира специ­ално и селекционен лов на сръндак.

При закриването на конференцията на БДЛК „Аврора” бе връчена благо­дарствена грамота от орга­низаторката на събитието, като председателката на Сръбския дамски ловен клуб Саня Богнич връчи отличи­телния документ на члена на УС на БДЛК Гергина Вълева.

Българските дами миг, преди да прекрачат прага на ловния бал

дамски ловен клуб

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ