140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Декларация на ЛРС-Велико Търново

                                   ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА ЛРД „СОКОЛ 1884 Г.- ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

 

ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

                  Управителния съвет на Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884г.-Велико Търново” категорично възразява срещу безпринципното и немотивирано решение на Ловния съвет и последваща заповед за увеличение на таксата за стопанисване на дивеча и на цените на разрешителните за индивидуален лов. Смятаме, че това ще доведе до увеличаване на бракониерските прояви за сметка на приходите от легален лов. Ние през последните 7 – 8 години многократно сме поставяли въпроса за  какво държавата изразходва средствата, които събира в размер на 30% от вноската стопанисване и от разрешителните за лов и защо не ги преотстъпи на сдруженията и на Националната програма за разселване на дивеч.

         Призоваваме новоизбраният УС на НЛРС – СЛРБ да бъде много по-активен и адекватен, и вместо да се занимава приоритетно с ремонта на залата за собствените си заседания и бързото похарчване на половин милион лева за музея, да започне да реагира остро и навреме на всяко посегателство срещу интересите на българските ловци – членове на Националната организация.

         Великотърновското дружество ще продължи заедно с други свои събратя ловци да се бори за правото на лов, за адекватни срокове на ловуване, за справедливо разпределение на средствата в полза на дивеча и на грижата и защитата на местообитанията му.

 

04.12.2017 г.                                           Председател на УС: /п/

В. Търново                                                                Димитър Йорданов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ