140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ден на сельодката празнуваха в Калининград

Традиционният за града Ден на сельодката събра в Кали­нинград гости от цяла Русия. Фестивалът има стари тради­ции и е свързан с най-популярната риба, обект на промишлен улов на местния риболовен флот. Провежда се всяка година през април и по време на двудневните празненства се органи­зират множество събития: рибен базар и предлагане на риб­ни специалитети на открито, изложения, кулинарни конкурси, музикални програми, спортни игри с риболовна насоченост.

Експерти от Калининградския музей свързват тазгодишния празник с 80-годишнината на легендарния научноизследова­телски кораб „Витяз“, който извърши мащабни изследвания на рибопромишлените ресурси в Световния океан.

И в настоящо време рибният отрасъл се развива интен­зивно в Калининградска област на Русия. От 2014 година е в действие дългосрочна програма „Развитие на рибносто­панския комплекс“. Чрез нея са обновява риболовния флот, осъвременяват се методите на промишлените добиви, разра­ботват се нови производствени предприятия. В този смисъл празникът се възприема като празник на цялата риболовна гилдия.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ