Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Деца със специални потребности залесиха „Специална гора“

деца специални потребности

Терен на зелената инициатива бе тревненското село Станчов хан, а инициатори на залесяването бяха Държавно горско стопанство – Плачковци и Дирекция на природен парк „Българка”. Малките горски бяха деца със специални образователни потребности от училища в Трявна и Плачковци, представлявани от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование – Габрово.

Ентусиазмът на младите залесители имаше подкрепа от професионализма на лесовъдите, учителите и експертите на природния парк. Благодарение на прекрасната симбиоза, деца със специални потребности нарекоха създадената от тях гора – специална, на специалните деца.

деца специални потребности

До всяка фиданка от черен бор те поставиха табелка с името на детето, което я е залесило. Идеята е то да може да следи дървото, посадено от него, и да се грижи за неговото развитие.
За малките любознателни природозащитници се погрижи и Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, което им предостави образователни книжки и материали, посветени на грижата за гората и нейните обитатели.

Децата обещаха да се връщат, за да виждат как се развиват дръвчетата.

деца специални потребности
smart

Северноцентралното държавно предприятие – Габрово тази пролет залеси З367 дка нови гори. Залесителните мероприятия обхванаха седем от териториалните поделения на държавно горско и държавно ловно стопанство в предприятието. Пролетно залесяване върху 130 дка са извършили лесовъдите от ДЛС „Дунав“ – Русе. В обхвата на ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово новите гори са 99 дка. Държавните горски стопанства в Тутракан и Разград са залесили по над 50 дка. В обхвата на ДГС Свищов са залесени 15 дка, ДЛС „Росица“ гр. Севлиево – 10 дка, 8 дка в ДГС Силистра. Общо 294 дка от новозалесените площи са залесени с тополови фиданки. Материалът за залесяването изцяло е произведен в разсадниците на предприятието.


Залесяването изисква добра подготовка и последващи грижи за младите гори. Във връзка с пролетните и предстоящите есенни залесявания, лесовъдите на СЦДП са извършили почвоподготовка върху площ от 700 дка. През пролетта на 2023 г. са положени грижи и за 1 114 дка насаждения от предишнии години, а върху други 301 дка са извършени дейности за подпомагане на естественото възобновяване. Отгледните сечи без материален добив са засегнали 71 дка, а върху други 1 409 дка е извършено кастрене. При 559 дка стари насаждения са извършени дейности по попълване на горски култури.

Мариана Мандичева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ