140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Димитър Йорданов, председател на ЛРС-Велико Търново:

ОБЩО СЪБРАНИЕ – 30.09.2017 Г.

 

Димитър Йорданов – кандидат за председател:

 

Защо се кандидатирам отново ?

 

       Жена ми ми го зададе този въпрос още миналия път когато се кандидатирах и продължава да ме пита и до ден днешен защо отделям толкова време и хабя толкова усилия и нерви за дружеството и то без да получавам заплата за това.

       Честно казано едва ли мога точно да отговоря на този въпрос.

       Може би  защото ловът се е вкоренил в мен. Може би защото мечтите ми извън семейството са ловни. А може би защото лъжите и клеветите по мой адрес и по адрес на хората , които работят ми дойдоха в по-вече от нормалното.

       Основната причина обаче е, че на база свършеното през последните осем години започнатите и недовършените работи, най-вече по възстановяване на собствеността върху имотите на дружеството се чувствам длъжен да се кандидатирам. Защото с действията си за възстановяване на собствеността засегнахме много интереси и апетити.

       И аз се питам: Кой има интерес да ни спре по пътя, който сме поели – възстановяване на собствеността ни върху всички наши имоти, за които имаме документи. Освен възстановената вече собственост върху земята, сградите и съоръженията на стрелбището сме придвижили документи и за 38 дка с микроязовир и стопански постройки в Присово, 26 дка с хижа и постройки в Самоводене, язовира „Тъмни лък”.

       А дали с концесията на най западналия и изоставен в региона ДДУ Бутора и превръщането му в ЛСРайон със 7 км нови пътища, 12 км прочистени пътища, 4 км ловни просеки, 8 чакала различни видове, 24 броя различни хранилки, 1 капан за едър дивеч, 2 броя кош за царевица, 17 броя солища, 8 броя калища, 21 дка дивечови ниви, 10 дка дивечови ливади с увеличение на дивеча няколко пъти не предизвикахме апетита на някой да дойде на готово.

       Вярно е, че приходите все още са недостатъчни, но тази година е последната, в която имаме ангажимент за изграждане на нови съоръжения.

       Концесията е платена до края на годината. УС, а не еднолично председателя взе решение преди 5 години да кандидатстваме и вземем участъка и нека след края на сезона новия УС направи анализ и вземе съответното решение. А ако някой знае за интерес  нека заповяда  и да покрие досегашните инвестиционни вноски и разходи и ще се откажем веднага.

       Предстои да се изготвят документи за 70 дка земя за фазанария между Пчелище и Велчево,както и за хижите в Ресен и Ново село. Има и още имоти, за които предстои анализ на наличната документация  за евентуалното им стартиране на процедури.

       Благодаря за работата по имотите специално на члена на УС Даниел Дочев, който е един от малкото хора, които познавам да работят усърдно за общото благо без да имат лична полза.

       Благодаря и на Киро Бояджиев затова, че преди няколко години мръзна месец и половина в държавния архив и извади заверени копия на всички документи, касаещи дружеството.

       Благодаря и на Пламен Филев, с който не сме само приятели, ние сме „от едно тесто”, имаме еднаква философия за лова, за спорта, за отношенията в ловната дейност. Благодарение на неговия хъс, на лични наши дарения и дарения на наши общи и лични приятели, на доброволния труд на неголям брой наши ловци стрелбището се превърна в това, което е в момента и то с минимални средства, похарчени от сдружението.

       Стойността на изградените съоръжения, сгради и обзавеждане надхвърля многократно вложените от дружеството пари. А 15 дка земя, за която сме платили само нотариални и други такси от порядъка на 2000 лева, има стойност по цени на агенции на надвижими имоти повече от 600 000 лева.

       Искам да се извиня на Общото събрание, че вчера ми се наложи да отговарям на медиите на предизборните твърдения на моя опонент, бях принуден.

       Аз никога не бих приложил този партийно – политически прийом и да изляза с подобни изявления по вестниците преди да ги защитя и обсъдя първо пред вас – делегатите.

       Ние ловците би трябвало като независима обществена организация да се пазим от всякакви партийни намеси и домогвания.

       Аз от 2009 година не членувам и няма да членувам в никаква политическа партия, не участвувам в никакви политически сбирки и не съм дал нито едно политическо изявление.

       Защитавал съм, защитавам  и ще защитавам интересите единствено и само на  ловците, защото моята партия се нарича НЛРС – СЛРБ.

       С публикуваните във в. „Янтра днес” и разпространяваните становища на някаква инж. счетоводител се прави внушението, че дружеството се декапитализира и че разпределението на парите е неправилно. Използват се извадени от общия контекс на финансовите отчети данни, както и неверни такива. Например: разхода за ел.енергия за 2016 година не е 8000 лева както пише във вестника, а е 4000 лева  или около 300 лв на месец ( каквато е и една относително нормална сметка за един апартамент ).

       Манипулативно се посочват 1000 лв. за почистване като голям и излишен разход, а става въпрос за гражданския договор на чистачката, който е 60 – 70 лв. на месец да почиства целия етаж, санитарните възли, стълбите и площадката пред ловното.

       За паричните средства само ще кажа, че когато станах председател преди 8 години заварих налични 117 000 лева, а сега са 138 000 лева.

       По отношение разхода за горива – от началото на тази година съм издал заповед за ограничаване ползването на  служебните автомобили и очаквам чувствително намаление за тази година.

       Като „ доказателство” за декапитализацията от баланса се ползва показателя „други видове основен капитал”, който е 76 000 лева от поне 40 години и това е така защото не е правена преоценка на активите от тогава. Има много основателни причини да не се прави такава преоценка, но материята  е много специфична и ще ви я спестя.

       И аз питам 76 000 лева ли струва дружеството. Та само ловния дом е седемцифрено число ( над милион ).

       

 

И кога го декапитализирахме:

– когато купихме 47 дка земеделска земя

– когато добавихме земя и сгради на стрелбището за над половин милион лева или

– когато без да харчим пари изградихме и обзаведохме сградите и съоръженията там

– когато направихме основен ремонт на покрива или когато за сметка на наема за шест месеца наемателят смени дограмите, настилките, стените, таваните и санитарният възел на магазина и те станаха наша собственост

– или пък когато с нотариален договор получихме безвъзмездно собственост върху целият ремонт с цялото обзавеждане, барабар с печки, хладилници, климатици, маси, столове и т.н. на ресторанта и после го дадохме под наем на същия наемател.

       По отношение на ДДУ „Бутора” по горе казах доста неща, но тъй като г-н Методиев се  е сдобил отнякъде ( не е от дружеството) с договора за стопанисване и бизнес-програмата и ги е предоставил  на доц. д-р Христо Михайлов и неговите подчинени асисенти и е получил становище от тях, ще си позволя да добавя следното:

       Не вярвам в обективността на този анализ и направените изводи и твърдения в него по следните причини:

       1. Партийната обвързаност между двамата: г-н Михайлов  е заместник председател на политическа партия АБВ, а г-н Методиев е член на националното ръководство и кандидат за кмет на АБВ на последните кметски избори.

       2. В него е използван нахален, менторски тон и се прави манипулативно внушение отново за финансова заплаха за дружеството, като се използват неверни данни. Например без да се прави разлика  между гонка и ловен излет се ползва брой гонки, вместо коректното брой гонки по брой ловци и се формира фалшива цена на гонка по 450 лева. А минималната цена  при минимален брой ловци 8 на гонка по 80 eвро на ловец само такса участие ( без месото, отстрела и трофеите) по държавен ценоразпис за ОЛТ е 640 евро или 1250 лева.

       И не на последно място помня ( а сигурно и някои от вас помнят ) когато преди 10 години тук в тази зала същият г-н Михайлов ( тогава председател на националния съюз) защитаваше нашия по-предишен председател Георги Георгиев, хванат  и с доказана от съда присъда в бракониерска проява, с която хвърли огромно петно върху нашия авторитет като дружество и ощети дружеството с един брой конфискуван автомобил.

       Някои от нещата, които казах до тук не са в мой стил, но последната година чух толкова много лъжи и клевети по мой адрес и хората, които работим, че няма как да отговоря по друг начин. Знам, че е много лесно да настроиш българина срещу някой или срещу нещо и той да гласува „против”. Но много често гласувайки „против” е неприятно изненадан какво получава в замяна след това. В България хубавите неща бавно и трудно стават и много бързо и лесно се развалят. Единствената ми молба е да бъдете обективни и да проявите поне малко уважение към това, което сме направили и малко по-любопитни към това, което предлагаме да правим през следващите четири години.

 

      

 

 

 

 

 

 

Извадка от най-важното,

което сме направили заедно през последните осем години:

 

 • Сдобихме се с нотариални актове за 15 дка земя, сгради и съоръжения на стрелбището
 • На стрелбището изградихме голям навес, облякохме фургона и битовата сграда /механата/ с дърво, пълен ремонт и обзавеждане, както и нов покрив на механата
 • на финала сме на изграждането на 100 м полоса за нарезно оръжие
 • Закупихме 47 дка земя в землищата на Райковци, Плаково, Велчево, Церова Кория
 • ремонт на покрива на ловния дом
 • ремонт и отдаване под наем на магазина
 • спасихме ресторанта от фалит като запазихме наемателя, намалихме наема, събрахме си всички натрупани задължения и придобихме безвъзмездно цялото обзавеждане и оборудване на ресторанта
 • възстановихме ежегодното провеждане на курсове за нови ловци
 • проведохме курс за подборен лов
 • възстановихме ежегодните летни събори и провеждаме всяка година състезание по ловна стрелба между дружините
 • събрахме документи за възстановяване на имоти на дружеството, като освен придобитото стрелбище стартирахме процедури за единия от двата  язовира, хижа и земя Самоводене, земя /фазанария/ с микроязовир и стопански постройки с.Присово.
 • наехме помещения на дружините Балван, Ново село, Вонеща вода и Шереметя.
 • Проведохме национални чествания за 130 г. от организираното ловно движение и създаването на дружеството, които включиха:
  1. откриване на паметна плоча на учредителите
  2. грандиозно шествие на знамената на над 100 дружества с освещаване пред Царевец
  3. изложба за историята на дружеството
  4. трофейна изложба в салона „Тойота Венци”
  5. събор на Къпиновския манастир с над 3000 ловци участие

 

 • закупихме с централна доставка над 70 автоматични хранилки на дружините
 • подобрихме организацията при централната доставка на фуражи и сол, разселването на дребен местен дивеч, като качеството на птиците се подобри значително
 • Участвахме масово и атрактивно в националния събор в Плевен за 115 г. национален съюз
 • Участвахме в протестен митинг срещу промени в ЗЛОД като водачи на колоната
 • Участвахме във всички национални прояви и сбирки:

 

  1. Заседания на Упавителен съвет и Контролен съвет на съюза
  2. Сбирки на председателите
  3. Обучения на щатните и счетоводителите
  4. Състезания по ловна стрелба
  5. Състезания по риболов – жени и деца
  6. Състезания за кучета, работещи на стойки и кучета-гончета
  7. Участие на председателя / освен в УС /: заседания на CIC /световния ловен съвет/ като един от деветимата представители на съюза; комисия по имотите на съюза; стопанска комисия;

 

 • Написана и подготвена за издаване и печат е книгата „От началото до наши дни” за историята на дружеството.

 

 

 

 

 

Кратка програма за следващите четири години:

 

 • продължаване работата по узаконяването на имотите

Дейности по стрелбището:

 • довършване и лицензиране на полосата за нарезно оръжие и ежегодно провеждане на курсове за млади ловци и за подборен лов
 • направа на установка „бягащ глиган”
 • направа на портал и изграждане на ограда
 • водоснабдяване

Ремонти на ловния дом:

 • дограма на офисния етаж и малката зала за обучение и освежаването й с цел отдаване под наем
 • санитарните възли
 • освежаване на трофейната зала и трофеите
 • изграждане на полигон за обучение на гончета
 • лицензиране на полигон за кучета, работещи на стойка

 След узаконяване на базата в Самоводене:

 • изграждане на малки ферми за див заек, токачки, диви пуйки, а защо не и за фазан и патици
 • продължаване на закупуването на ниви, парцели и други подходящи имоти за дружините.
 • Утвърждаване и продължаване на всички ежегодни добри практики от отчета – разселването, централизираните доставки, състезанията, съборите и др.

 

 

 

 

С уважение: Д.Йорданов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ