Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Димитровградските ловци  изграждат волиер и природозащитен център

димитровградските ловци

Със сериозен  инвестиционен проект, насочен към бъдещето,  се ангажира ЛРС-Димитровград. „След процедурата по издаване на разрешително за строеж ние сме в активна фаза на строеж на съоръжение за доотглеждане на дивеч“ –  посочи в доклада си  пред годишното отчетно събрание председателят Даниел Тошков.

димитровградските ловци

Целта е волиерът да бъде завършен до началото на юли, когато се очаква заселването му с птици. 1400 фазана са заявени от организацията. Идеята е пернатият дивеч да се доотглежда не само за нуждите на сдружението, а да се изпълняват и заявки отвън.

Нагласата е птиците да се вземат на 45 дневна възраст, което е  финансово по-изгодно. Обмисля се и  намерението за доотглеждане на диви зайци, тъй като запасите  на територията на сдружението са намалели.

Паралелно с волиера димитровградските ловци изграждат и природозащитен център. След изготвяне на регламент сградата  ще се ползва от всички дружини. В него ще се уреждат различни прояви за екологично възпитание на деца и младежи в общината.

димитровградските ловци

През отчетния период ловностопанските мероприятия са изпълнявани в необходимия обем. 7540 лв. са изразходвани за подхранване на дивеча през зимните месеци.

Необходимо е в районите, където се разселват яребици, да се поставят още хранилки за дребен дивеч, смята ръководството.

Проведената таксация показва ръст на хищниците, особено при чакалите, следвани от лисиците и скитащи кучета.  Отстреляни са 521 чакала, което е 76 % от плана . 303 са отстреляните лисици. Ловните дружини не пропускат излети за групов лов, които обаче през отчетния период са били по-малко.

През последните няколко години в резултат на подобреното стопанисване  запасите от сърна са увеличени, намалява обаче популацията при дивата свиня.

Радостно е, че досега не са открити болни от АЧС животни.

Събранието прие програма  и бюджет  за 2024 г. и избра делегати за предстоящото общо събрание на НЛРС-СЛРБ.

Златка Михайлова

Снимки Янко Найденов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ