Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Дивечознанието – съвременна необходимост за ловците

Нека си го признаем веднага. Много висок е процентът на практикуващите ловния спорт, които смятат, че това е проблем, който стои встрани от интереса към любимото хоби. Истина е, че в програмата на ловните курсове за нови ловци съществена част от теоретичния материал е свързан именно с дивечознанието.

Интересът към този раздел не бива да се приема само и единствено като съюзно задължение, а като изпитана необходимост. Ползата от повече знания за различните видове космат и пернат дивеч в нашите ловни полета е допълнителен бонус към непосредствените наблюдения и практика в живата природа. Няколкодневните лекции по време на ловните курсове, колкото и опитен да е лекторът, дават само стартовата доза информация за дивеча, обект на спортен и подборен лов. Много е важно самите кандидат-ловци съзнателно да приемат тази част от курсовата подготовка не като излишна тежест, а като необходима теоретична подготовка за практикуване на ловния спорт. И нещо повече. Техният интерес в тази област да не приключва с края на ловния курс, а да се поддържа непрекъснато, независимо от възрастта, професионалните интереси, социалния статус и свободното време.

Съвременната медийна среда разполага със специализирани телевизионни канали, които 24 часа в денонощието предлагат интересни, актуални, научни, занимателни, любопитни, информативни и развлекателни програми от света на фауната на всички континенти. В същото време не са малко и периодичните издания, в чиято тематична характеристика се включват материали по разглежданата тема. В съществуващите универсални, градски и ведомствени библиотеки също има раздели за научно-популярна и художествена литература с ловна тематика. В тях може да се открие полезна информация за ловната фауна – местообитания, хранителна среда, генетично вродени инстинкти и навици, епидемиологични заболявания, ползи и вреди от тях.

Не са малко ловците, които ползват тази възможност за непрекъснато разширяване на собствената си обща и специфично ловна култура. Но не е малък процентът и на онези, които приемат лова само като способ да си достаят удоволствие от мига на изстрела и агонията на смъртта. И никога не са изпитали неописуемата емоция да пропуснеш бягащото животно и да му дадеш още един шанс да остане и да краси природата.

Страхувам се, че няма да бъда правилно разбран за разсъжденията ми по тази тема.

 

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ