НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дивото богатство на Дивечовъден участък “Студен кладенец”

студен кладенец

За контакти
инж. Георги Шереметиев
0889279801
gsheremetev@abv

Разположено южно от язовир “Студен кладенец”, върху част от склоновете на Източни Родопи. Площта му е 5577 ха, която включва типичните за региона фауна и видово разнообразие, както и редица застрашени растителни и животински видове.

Стопанството предлага лов на едър дивеч – елен лопатар (трофеи и селекция), сърна, дива свиня; хищници – вълк, лисица и дребен дивеч – заек, тракийски кеклик, гривяк и разрешените за лов видиве патици.

За любителите на природата предлагаме наблюдения и фото лов на световно застрашени видове лешояди, скален и морски орел, както и други дневни и нощни грабливи птици. Стопанството предлага фото сафари на елен лопатар и благороден елен, на зубър, диви коне тарпани, лисица, вълк и дива свиня.

За любителите риболовци стопанството предлага организиране на риболовни излети от брега на язовира и с моторна лодка за шаран, сом, бяла риба, костур, уклей и други.

Върху територията на стопанството, на площ от 774.7 ха е обособен Природен резерват “Вълчи дол”, в който може да се насладите на автентична природна среда.

Стопанството разполага с две уютни ловни хижи, с по 8 легла и предлага на своите гости традиционни местни ястия, приготвени от екологично чисти продукти, произведени в района.

За контакти
инж. Георги Шереметиев
0889279801
gsheremetev@abv

Разположено южно от язовир “Студен кладенец”, върху част от склоновете на Източни Родопи. Площта му е 5577 ха, която включва типичните за региона фауна и видово разнообразие, както и редица застрашени растителни и животински видове.

Стопанството предлага лов на едър дивеч – елен лопатар (трофеи и селекция), сърна, дива свиня; хищници – вълк, лисица и дребен дивеч – заек, тракийски кеклик, гривяк и разрешените за лов видиве патици.

За любителите на природата предлагаме наблюдения и фото лов на световно застрашени видове лешояди, скален и морски орел, както и други дневни и нощни грабливи птици. Стопанството предлага фото сафари на елен лопатар и благороден елен, на зубър, диви коне тарпани, лисица, вълк и дива свиня.

За любителите риболовци стопанството предлага организиране на риболовни излети от брега на язовира и с моторна лодка за шаран, сом, бяла риба, костур, уклей и други.

Върху територията на стопанството, на площ от 774.7 ха е обособен Природен резерват “Вълчи дол”, в който може да се насладите на автентична природна среда.

Стопанството разполага с две уютни ловни хижи, с по 8 легла и предлага на своите гости традиционни местни ястия, приготвени от екологично чисти продукти, произведени в района.

ЛОГО - СЛРБ