Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ДЛС-Витиня – Подготвят запасите от фураж за дивеча през зимата

подхранване витиня

През летните месеци слу­жителите на ТП ДЛС „Вити­ня“ усилено се подготвят за предстоящите зимни дни. Предвид променливото вре­ме през изминалите години ловните стопани подсигуря­ват храната за дивеча още в края на летния сезон.

На 2-ри юли беше прибран и грубият фураж за нуждите на видовете благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня и тибетски як.

подхранване витиня

Подхранване на терито­рията на ТП ДЛС „Витиня“ се извършва целогодишно, кое­то допринася за устойчивото управление и стопанисване на дивеча и екосистемите, като подпомага здравето, популацията и биологичното ­разнообразие.

От ловностопанските ме­роприятия на територията на ТП ДЛС „Витиня“ с най-голям обем и важност е подхранва­нето на дивеча.

Рационалното му извърш­ване води до по-малко отче­тени зимни загуби и по-здра­ви популации, неподатливи на болести.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ