140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Добра подготовка за зимата на Североизток

Георги НИКОВ

В последните дни севернякът задуха доста, темпера­турите паднаха значително, а това подсказва, че идва студената зима, която носи затруднения за намиране на храна от дивите животни. Затова и добрите стопани от ловните дружинки в Североизточна България побързаха да се снабдят с необходимия концентриран фураж, да съх­ранят в хамбарите царевично зърно и кочани, както и бали люцерна. Свързахме се с няколко председатели на дружин­ки, които споделиха специално за в. „Наслука” следното:

Георги ДЮЛГЕРОВ, ЛРД-Константиново към ЛРС-Ва­рна: „При нас храненето е непрекъснато, а за есенно-зимния период имаме осигурени необходимите количества фуражи. Досега сме изнесли над 2 т царевично зърно, ако не всеки ден, то през ден обикаляме ловищата, за да преглеждаме хранилките да не остават празни. Най-дейни са Станислав Драганов с неговия специализиран автомобил и Йордан Владимиров. Зареждат се 7 местообитания за дивите пра­сета, а за сърните се използват люцерна и сол. Имаме оси­гурени и царевица на кочани, в скоро време ще получим от спонсорите още количества.”

Георги ЧЕНЕВ, ЛРД-Ситово към ЛРС-Силистра: „Над тон царевица имаме съхранени, ще осигурим и допълнител­ни количества. На ръка бе обрана царевицата от 8 дка, като половината количества е предоставено на ЛРД-Ветрен. Фу­ражът ни осигурява членът на нашата дружинка Марин Калу­шев, изпъл. директор на АД „Първи май” в Силистра. Добра помощ имаме и от Димитър Димитров, управител на фирма „Вианг” в с. Ситово, произвеждаща смески за животните. Той ни осигурява, когато са ни нужни смески и сме му благодар­ни много. 9 са изградените хранилки за фазани и яребици, които постоянно се поддържат, имаме и 2 хранилки за едрия дивеч, а за зайците те са 6. Снабдили сме се с 20-ина бали люцерна за сърните и дивите зайци.”

Иван ГЕОРГИЕВ, ЛРД-Могила към ЛРС-Каспичан: „Го­дишно изхранваме с повече от 10-ина тона царевица, има­ме достатъчно количество, освен 500 кг от сдружението ще получим и още 1 тон от дарители. Членове на дружинката ни помагат, като заделят от своите производства, а и в мо­мента от градините събират ябълки, които на гръб изнасят в ловищата. Така досега сме осигурили над 15 кг. Животните охотно ги изяждат. Царевица изнасяме в 6 местообитания за дивите прасета, а за благородните елени и сърните, които са доста в района ни, имаме изградени 10 хранилки.”

Муталиб ГАЛИБОВ, ЛРД-Изгрев към ЛРС-Шумен: „Има­ме за есенно-зимния период 1500 кг царевица, а арендато­рът Вълчо Куманов, наш член, предостави още 1000 кг. Още 2-3 ловци също помагат с определени количества фуражи, в гората сме направили 30 кубика листници, които са обо­гатени със сол. Разполагаме с 11 хранилки за едър дивеч и за дивите прасета. От 2 декара люцерна сме подготвили 50 бали сено за подхранването на благородните елени и сър­ните. Най-активно се включват в зареждането на хранилките и изнасянето на фуражи ловците Фахредин Хюсеин, Салих Хайредин, Сабит Себайдин, Зюлкюф Реджеб, Раим Неджиб. Мога да кажа, че сме добра дружинка и всеки член проявява добра активност по време на изнасянето на царевицата в ловищата ни.”

Сали Карамахмуд, ЛРД-Ясенково към ЛРС-Шумен: „Грижите ни са постоянни, изнасяме царевични кочани в местообитанията на дивите прасета. От сдружението ни осигуриха 1000 кг царевица, а наш член, земеделски аренда­тор, ни предостави допълнително също толкова количества. Имаме и люцерна за благородните елени и сърните, както и 80 кг сол. Заслужават похвала ловците Бейхан Мустафа и Юксел Данаджи, които всяка седмица по 2 пъти обикалят ловищата и зареждат фуражите. От арендатор получаваме и силаж, който също се зарежда за дивеча.”

Найден ДОБРЕВ, ЛРД-Хитово към ЛРС-Добрич: „По всяко време на годината извършваме подхранване, но най- голяма е грижата ни за тежките зимни месеци в Добруджа. На 10 местообитания за диви прасета и сърни зареждаме фуражи. В момента имаме тон царевица, както и 500 кг лю­церна. В близко време очакваме помощ и от фирмата „Тера” от с. Карапелит, която се управлява от наши ловци, откъдето годишно ни даряват по около 4-5 тона царевица и пшеница. Заедно с мен активно участват в подхранването и грижите за дивеча ловците: братята Веселин и Пламен Георгиеви, Румен Рачев, Пламен Атанасов и др.“

Севдалин КРАЕВ, ЛРД-Янково към ЛРС-Велики Пре­слав: „Имаме в ловищата си благородни елени, сърни и особено голям брой диви прасета, както фазани и яребици, затова излетите ни са много успешни.Това естествено се дължи на големите грижи, които полагат нашите ловци за дивеча. Годишно използваме 10 тона царевица и със собст­вени средства на ловците закупуваме допълнително още 8 тона. Хранилките и местообитанията са постоянно зареде­ни, а най-голяма е активността през есенно-зимния период.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ