Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Добричките ловци с представителна група на Ловния събор за 120 години НЛРС-СЛРБ

Николай МИРЧЕВ

По искане на част от делегатите на Общото събрание на сдружение ЛРС-Добрич, което се проведе в края на м. май т.г., на 19 юни в Добрич се проведе събрание, на което си дадоха среща председатели на ловно-рибарски дружини и инж. Цанко Николов, директор на Държавното горско стопанство в Добрич. В началото Илия Михайлов, председател на УС на сдружението и член на УС на НЛРС-СЛРБ, постави актуалните въпроси, които живо интересуват ловците, свързани с увеличаване на възможностите за регулиране на хищниците, за ловуване в поредни дни на дива свиня и употребата на пестициди при отглеждането на земеделските култури и отрицателното им влияние върху популацията на заека в Добруджа.

Разгледани бяха и конкретни задачи за участието на представителна група от сдружението за участие в Ловния събор за 120 години НЛРС-СЛРБ, който ще се проведе на 30 юни в с. Ведраре край гр. Карлово. Съобщено бе, че за знаменосец на ЛРС-Добрич за Националния събор е определен Тихомир Димитров, член на ЛРД-Стефаново.

Председателят на сдружението запозна участниците в събранието с решението, взето преди дни за подготвяне на Декларация от УС на Националната ловна организация до Министерството на земеделието и храните, свързана с този проблем. Той разказа и за срещите си с председатели на сдружения от различни части на страната. От казаното стана ясно, че навсякъде се спазват точно указанията за регулиране на хищниците – посочване на район с точните координати, време и имена на ловците. Изказвания по въпроса направиха председателите на ловно-рибарските дружини Красимир Бойчев в Дончево, д-р Валери Веселинов във Владимирово, Стефко Костадинов в Черна, Георги Ламбов в Житница и др. Те получиха и следния отговор от инж. Цанко Николов: „Знаете, че регулирането на хищници може да се извърши по два начина: индивидуално и групово. Така е по закон. Вие трябва да решите да решите какъв начин ще предпочетете. Първо искам да попитам дали наистина има толкова хищници в нашия регион, защото естествено е нарастването на хищниците да идва с увеличаване популацията на останалите животни, а според мен такова не се забелязва. Преценете вие как да се извършва регулирането им и дали погрешната преценка няма да отвори възможности за някои неправомерни действия. Добра е практиката това да става организирано, с определяне на съответни дати, райони и т.н. Законът ви дава право, но преценката е ваша – за отговорността на хората, за отчитането след приключването и т.н.“

След станалите разисквания участниците в събранието се обединиха около решението, че регулирането на хищници е най-добре да става групово след необходимата заявка, разрешение и т.н.

По отношение на възникналите спорове за границите на някои ловно-стопански райони бе заявено, че настъпили промени в техните параметри след последната редакция на кадастралните карти от 2015 г. няма. Инженер Цанко Николов потвърди, че в отделни случаи може да има съвсем леки разлики, но посъветва всеки случай да се разглежда конкретно и по съответния ред. 

В точка „Разни“ бяха обсъдени някои организационни въпроси, произтичащи от проведеното общо събрание и свързани с приетите решения за промяна в Устава на сдружението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ