Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Доц. д-р Галин Николов, изп. директор на ИАРА: Очаквам първата ефективна присъда за заловен бракониер

Промените в Закона за рибарството и аквакултурите , които влязоха в сила, са повод за разговор с доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА. Интервюто е публикувано във в. „Черно море”. Той е минал през всички възможни постове на йерархията – инспектор, експерт, зам.-директор до неин изпълнителен директор в момента. Едновременно с това е преподавател във факултет „Биология и аквакултури“ към Тракийския университет в Стара Загора.

– Как ще коментирате новите правомощия на инспекторите от агенцията вече да могат и да задържат нарушители, които получават с последните изменения в Закона за рибарството и аквакултурите?

– Това беше дълга битка, но работата в екип показа добър резултат. Обединихме се – институции, любители – рибари, депутати, министерство. Има вече такива проверки, чувствително намаляха набезите по язовирите, имаме и задържани. Последният задържан беше на язовир „Огоста“ в Монтана при съвместна акция с полицията. След неколкодневно наблюдение, анализ и проучване  беше заловено лице с множество досегашни нарушения. Очакваме скоро и прокуратурата да задейства процедурите, в резултат на което този нарушител може би ще е сред първите с ефективна присъда лишаване от свобода.

– В новия закон правят впечатление по-суровите санкции, това води ли и до по-голям размер на събраните глоби в сравнение със същия период на 2017 година?

– Броят на актовете се запазва, но сумата по тях наистина се повишава. Работим добре с частните съдебни изпълнители и с НАП, в резултат на което събираемостта на глобите вече е над 50 % за годината. По-ефективна става борбата с нарушителите и вече има видими резултати.

– Как смятате, че може да се намали дела на сивата икономика в  сектор „Рибарство“, защото ресорният еврокомисар Кармелу Вила на форум в София по време на българското председателство на ЕС подчерта, че нелегалният улов в Черно море е 5 пъти по-голям от легалния?

– За съжаление, това е световна тенденция. Не случайно през последните години борбата с незаконния, нерегламентиран и недеклариран (ННН) риболов стана приоритет за целия сектор. Провеждаме непрекъснато кампании, срещи с рибарите, заостряме вниманието на цялото общество. До края на годината ИАРА стартира и проект, насочен изцяло към ННН риболова. За 2019 г.  също планираме редица събития и мерки по темата. За да бъде ефективна борбата с ННН риболова, информационната кампания и формирането на обществени нагласи трябва да стига до всеки един още в ранна детска възраст и да обхване максимално широк възрастов диапазон.

Реалисти сме по отношение на резултатите, но сме оптимисти в по-дългосрочен план за формирането на нов поглед по темата и постигането на истинско дълбоко разбиране. Паралелно с това, с цел ограничаване на щетите, имаме засилен контрол и вземаме безапелационни мерки срещу нарушителите. Това лято проверявахме на практика всичко и всички, като проверките не са инцидентни или изненадващи, а постоянни и денонощни. Сред големите удари беше случаят в Поморие с близо с 400 кг незаконен улов на калкан, който беше дарен на община Бургас.

– Наближава Никулден, с какви облекчения и стимули за дребните рибари можете да се похвалите през тази година и какво ново да очакват в близко бъдеще?

– В началото на годината поехме ангажимент да отпадне попълването на риболовния дневник. Обещанието е спазено и сега само веднъж месечно подават декларация за уловени количества риба. Отпадна задължението им да попълват документи на лодката при приключване на улова, като имат ангажимент да докладват веднъж месечно. Редовно ги проверяваме, в момента върви разяснителна кампания за попълване на дневниците. По всякакъв начин се стараем да сме в полза на дребномащабния риболов (ДМР), защото осъзнаваме, че това е препитанието на много семейства. В бъдеще предвиждаме чисто ресорно ДМР да бъде отделен от стопанския риболов, което предполага още предимства и облекчения за него. Предстои разяснителна кампания по темата след проведената среща на високо равнище в Малта, където от името на България подписахме декларация, с която съвсем скоро ще запознаем рибарите в детайли. Тук искам да отбележа и усилията ни по отношение на нашите ангажименти за изпълнението на програмата „Морско дело и рибарство” на ЕК. Вече имаме резултати и те са от изключителна важност за стратегията за Черно море. С цел подобряване на контрола, предстои закупуване на нови транспортни средства за водно и наземно патрулиране, модернизация на съществуващите катери, оборудване на инспекторите с уреди за нощно наблюдение и съвременна екипировка. Това е важно условие – наред с правата, които инспекторите имат, да вдъхват респект и с вида си, и с техническите си възможности, за да не бъде неравна борбата с бракониерите. Подобряваме работата на Центъра за наблюдение на риболовните кораби, който вече е изцяло модернизиран. По програмата се извършват изследвания в Черно море съвместно с ИАРА, бранша и учените – спойката за момента е много добра и резултати са налице. Миналата година за първи път успяхме да повишим квотата за калкан, благодарение на резултата от съвместната ни дейност.

– Как ще коментирате Закона за водите, който създава много проблеми на производителите на риба в реките, и ще има ли някаква положителна промяна?

– Наистина, Законът за водите постави на изпитание много рибовъдни стопанства, тъй като наложи неравностойното положение при отглеждането на риба в проточни басейни заради огромните дължими такси за водовземане. Не са малко стопанствата, които затвориха по тази причина. Мерките, които сме предприели в резултат на множеството разговори и срещи между институциите, дават основание да смятаме, че проблемът ще бъде решен в посока подпомагане на производителите. Продукцията от стопанствата води до намаляване на натиска в естествените водоеми, а това регулира процесите като цяло. Масовото производство в стопанствата е на шаран, толстолоб, паламуд, амур, дъгова пъстърва. Повечето са семейни фирми, от които се издържат цели семейства. И изобщо не може да става дума за износ и конкурентоспособност. В момента водим преговори с МОСВ и се надявам скоро да постигнем консенсус. Има конструктивен диалог – предстои решение.

– Какво прави ИАРА за решаване на проблема с улова на бяла мида?

– Проблемът с бялата мида съществува от много години. Успех за ИАРА е, че през тази година имаме по-малко бракониери и по-малко подадени сигнали – показател, че се работи активно и сме постигнали известен баланс. Предстои и мащабно изследване за мидите, което ще бъде извършено от научните среди. Надяваме се да се определят зони за улов, периоди за забрани на улов и максимално ефективните начини за регулиране на процеса.  Работим съвместно с Басейнова дирекция, научните институти, РИОСВ, предложили сме много добри решения и съм сигурен, че ще постигнем заложените цели.

– През последните седмици уловът на риба се засили, може ли да се определи годината като добра за рибарите?

– Това, че има повече риба на пазара, е резултат, от една страна, на добрата работа на всички в ИАРА през тази година – с общи усилия успяхме да намалим бракониерския риболов и помогнахме за опазването на видовете в Черно море. От друга страна, по-доброто екологично състояние на морето е предпоставка за увеличаване на популацията. Не на последно място искам да спомена и рибарите, които с отношението си към морето и улова  успяха да видят първите резултати от съвместната ни дейност по отношение спазването на забраните. За това трябва да благодарим и на научните среди, които подпомагат със своите изследвания създаването на работещи политики за Черно море.

Инспекторите на ИАРА вече могат да арестуват заловени бракониери

Служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вече имат право да задържат нарушители до идването на органите на реда. Според влезлите вече в сила промени в Закона за рибарството и аквакултурите (виж „Държавен вестник“, брой 55 от т.г.) те имат право да използват сила, ако ситуацията го налага. За установяване на нарушението също така могат да използват технически средства за заснемане или записване. Освен това ще имат право да използват моторни превозни средства със специален режим на движение по време на изпълнение на служебните си задължения.

Всички любители рибари, с изключение на децата до 14-годишна възраст, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов. Няма да се издава билет за любителски риболов, без да има попълнена декларация.

С промените в закона се въвеждат и нови забрани. Не се разрешава риболовът с мрежени риболовни уреди във вътрешните водоеми на страната, забранява се тяхната продажба, пренасяне и превозване, без валидно разрешително за стопански риболов или без регистрация. Забранява се пренасянето, превозването на уреди за електроулов, без валидно разрешително за улов с научноизследователски цели.

С новия ЗРА се налагат и промени в Наказателния кодекс. С глоба от 10 000 до 15 000 лв. и лишаване от свобода ще бъдат наказвани нарушителите, които ловят риба чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества. Предвижда се още лишаване от свобода до 6 месеца или пробация и глоба от 5000 до 10 000 лв. за всеки, който лови риба с електрически ток без разрешително, или с риболовни мрежи в обекти, различни от Черно море, река Дунав и обектите, за които лицето има регистрация. От една до три години лишаване от свобода и глоба от 15 000 до 20 000 лв. става наказанието при престъплението, извършено от две или повече лица. Също ако е извършено повторно или предметът на престъплението е в големи размери.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ