Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Доц. д-р Христо Михайлов е новият ректор на Лесотехническия университет

доц. д-р христо михайлов

На 25 януари доц. д-р Христо Михайлов бе избран за ректор на Лесотехническия университет. От 2007 г. той бе ръководител на катедра „Ловно стопанство“ към ЛТУ.

Доц. д-р Михайлов завършва висшето си образование през 1987 г. във ВЛТИ, специалност “Горско стопанство”. През 1988 г. постъпва на работа в ЛТУ като асистент. Защитава дисертация на тема “Проучвания върху биологията и екологията на пъдпъдъка (Coturnix coturnix L.) във високите полета на Югозападна България” през 1995 г. От 2000 г. е доцент.

Основните направления на научните му  интереси са свързани с секология на дивата фауна, организация и управление на ловното стопанство, изкуственото развъждане на дивеч.

Той е и дълбоко свързан с ловното движение в страната.

Доц. д-р Христо Михайлов е избран за председател на УС на НЛРС-СЛРБ на 23 юни 2001 г. в София на Общото събрание на 117 ловно-рибарски сдружения за обединяването им в Национално ловно-рибарско сдружение съгласно новия ЗЛОД.

По време на неговото председателство расте авторитетът на организацията сред международните ловни среди.

България става домакин на редица международни прояви: през есента на 2005 г. в София се провежда семинар на тема „Присъединяването на България към Европейския съюз в областта на ловното стопанство” и среща на координационната група на CIC за Централна и Източна Европа.

На 31 януари 2006 г. НЛРС-СЛРБ и Българското дружество за защита на птиците подписват споразумение за сътрудничество по Директивата на ЕС за птиците и опазването на дивата природа на България.

На 9 октомври 2007 г. в София заседава УС на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE). През разглеждания период тържествено се чества и 120 години организирано ловно движение в България на X национален събор край Велико Търново, най-големият по мащаби до тогава.

През 2003 г. доц. д-р Христо Михайлов е избран за член на ръководството на FACE, а през септември 2006 г. – за неин вицепрезидент и координатор за страните от Югоизточна Европа.

Пожелаваме успех на новия ректор на Лесотехническия университет!

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ