140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Експериментално разселване на птици в ЛРС-Кърджали

Валери КОВАЧЕВ

Ловно-рибарското сдру­жение в Кърджали разсе­ли експериментално сто кипърски кеклика от вида тракийски кеклик по Нацио­налната програма за раз­въждане на птици и едър дивеч. Те бяха разпреде­лени по двайсет между дру­жините Яворово, Костино, Кърджали-1,Кърджали-2 и Боровица.

Всички птици са опръс­тени. Така дружините ще могат са проследят тяхното адаптиране, движение, раз­витие и най-важното – дали ще оцелеят. „Разселвали сме много пъти наши тра­кийски кеклици, но те са почти опитомени, загубили са инстинкт за самосъхра­нение, стават лесна плячка на хищниците, свикнали са с хората. Затова през по­следните няколко години почти се бяхме отказали от разселване на кеклици. Ки­пърските кеклици са диви. Ако опитът се окаже спо­лучлив, ще разселваме от тях“, заяви председателят на ловно-рибарското сдру­жение инж. Васил Дончев.

За първи път през тази го­дина Националното ловно- рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” внесе яйца от кеклици от Кипър, които бяха излюпени в кекличево стопанство „Сините камъ­ни” в Сливен.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ