HFU-Varna enriches nature with 358 partridges

Днес – 9 октомври, ЛРС-Варна получи за адаптиране в местна среда и последващо разселване 358 бр. 90-дневни яребици от стопанство „Сините камъни“-гр. Сливен, собственост на фирма „Сокол-БЛРС“. ЛРС-Варна поставя началото на есенно разселване на яребици, за да може видът да се развие устойчиво в района на сдружението. Смесването на новите 358 яребици с местната популация […]

HFU-Varna enriches nature with 358 partridges Read More »