140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЕС реши: без употреба на неоникотиноиди на открито

ЕС забранява употребата на открито на най-използва­ните инсектициди заради се­риозната заплаха, която те представляват за пчелите. Това са веществата имидак­лоприд, клотианидин и тиа­метоксам.

Страните от ЕС подкрепи­ха решението за почти пълна забрана на употребата на не­оникотиноидни инсектициди, които са най-широко използ­ваният клас инсектициди в света, но безпокойството от тяхната употреба се засили след множество научни из­следвания. Стопаните вече ще могат да използват не­оникотиноиди само в парни­ци, въпреки че някои приро­дозащитни организации са с резерви и в това отношение, тъй като според тях хими­ческите препарати може да попаднат във водните ресур­си. Други неоникотиноиди, включително тиаклоприд и сулфоксафлор, остават и занапред извън забраната. Природозащитници привет­стваха решението. Около 5 милиона души в целия ЕС са подписали петиции, които призовават за разширяване на забраната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ