140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЕС засилва мерките срещу трафика на диви животни

контрабанда на животни

На своето редовно заседание комисията по правни въпроси в Европейския парламент проведе първа обмяна на мнения по Плана за действие срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Докладчик в сянка по него е българският евродепутат Емил Радев, който е и член на интергрупата за благосъстоянието на животните.

В Плана за действие са включени 32 мерки, които да засилят ролята на ЕС в борбата с незаконния трафик не само на територията на Съюза, но и в световен мащаб.

Според Радев е изключително важно всички заинтересовани страни да бъдат призовани да спазват вече поетите международни задължения, стриктно да изпълняват съществуващото към момента законодателство за борба с трафика на диви животни, както и да бъде засилена ролята и приложението на директивата, определяща престъпленията срещу дивите видове и предвидените за тях санкции.

„Европейското законодателство изрично изброява престъпленията свързани с дивите видове, като същевременно дава възможност на държавите-членки сами да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че тези престъпления ще получат ефективни, пропорционални и възпиращи наказания.

В случая на България например нашата държава си е свършила работата, тъй като в Наказателния кодекс има такива текстове, които предвиждат сериозни наказания, което показва засилената защита, която получават застрашените видове“, коментира Емил Радев.

Европейският съюз се явява регион на произход, местоназначение и транзит за трафика на застрашени видове, като същевременно е и най-големият пазар за тях. Най-често изземвани на европейските граници са живи влечуги, птици и растения, както и продукти от тях – кожи, яйца, цели или части от тела, а също и медицински продукти.

Само в периода 2011-2014 г. са били иззети над 6 000 живи екземпляра и над 9 000 тела или части от тях. За същия период са иззети и повече от 500 отделни вида живи птици, както и над 78 000 растения.

„Трафикът на диви видове е изключително сериозен и глобален проблем, който носи годишни приходи в размери на над 20 млрд. евро, което го нарежда редом до трафика на наркотици, хора и оръжия. Това застрашава оцеляването не само на някои изключително редки видове, но е и заплаха за сигурността, най-вече в региона на Централна Африка, където различни военни и терористични групировки финансират отчасти дейността си чрез него“, отбеляза важността му българският евродепутат.

Според него този проблем няма просто решение, а изисква обща ангажираност както на отделните държави-членки и ЕС като цяло, така и тясно сътрудничество с трети страни и държавите по произход.

На снимката: Българският евродепутат Емил Радев, който е и член на интергрупата за благосъстоянието на животните.

контрабанда на животни

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ