Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ежегоден събор на ЛРС-Сандански – Демонстрация на единство и високи цели в ловния спорт

Кузман ПЕТРОВ

Ежегодният събор на ловците от Сандански събра повече от 300 ловци в красивата местност „Четвърти километър“ край р. Санданска Бистрица. Освен пред­ставители на 18-те ловни дружинки на събора имаше и гости от съседните сдружения в Пиринския край. След няколкогодишно прекъсване на тази ловна традиция възстановяването на лов­ния събор е белег за организационна зрялост и нов тип полити­ка за популяризиране на любимия ловен спорт.

Специален гост на събитието беше и председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. В приветствието си към при­състващите той подчерта, че силата на обществения авторитет на ловните сдружения в страната има далечни корени в мина­лото, още в първите десетилетия след Освобождението. Опаз­ването на ловните традиции и идеали на ловната организация са не само морално задължение, но и непрекъсната грижа на многохилядната ловна общност в страната за отговорно пове­дение и за опазването на природното и дивечовото богатство на страната.

Знамената на 18-те ловни дружинки бяха осветени от трима­та местни свещенослужители в Сандански с пожелания за здра­ве, лично и семейно благополучие на ловците.

Доброто настроение и шеговитите ловни закачки към коле­гите създаваха прекрасна атмосфера на празника. Трапезите бяха отрупани с отбрани мезета и качествени напитки, които още повече повишаваха градуса на настроението. Музикал­ната програма и изпълненията на фолклорната група правеха веселбата завладяваща и тя изпълваше простора до близките пирински върхове. Така се прави ловен събор – от душа и сърце!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ