Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

FACE: ГРЕШНИ И НЕПРИЕМЛИВИ ПРОМЕНИ В ЛОВНИЯ ЗАКОН НА ПОЛША

В официална позиция на FACE (Федерацията на ловните асоциации на страните от ЕС) от 19 март 2018 г. се казва:

“FACE е много загрижена за промените в полския закон за лова, гласувани и приети от полския сенат, които буквално ще убият полските ловни традиции, култура и методи на ловуване.

Ето за каква точно става въпрос.
1. Забрана за безпокойство на диви животни в случай, че не се провежда ловен излет.

В резултат на тази поправка в закона ще възпрепятстват ловците да организират ефективно обучение своите ловни кучета и соколи. При това соколарството е дейност, която е призната от ЮНЕСКО за “нематериално културно наследство”;

2. Назначаването на председателя на Националната организация на ловците от министъра на околната среда и възможността за освобождаване на това лице от министъра след становището на консултативния съвет.
Това изменение на законодателството премахва самоуправлението на полската ловна организация и е пряка атака срещу принципа на демокрацията;

3. Няма да има наказания за възпрепятстване на лов.
По този начин ще се позволи на противниците на лова да водят ефективни кампании и да саботират ловните излети без наказание;

4. Забраната за участие на младежи в ловни дейности до навършване на 18-годишна възраст.
Изменението премахва възможността за предаване на ловните традиции от поколение на поколение.
FACE се противопоставя категорично на забраната за участие на младите хора в лова, което е обичайно за всички европейски ловни култури. Ловът е естествен и здравословен начин за добиване на биологично месо за домакинството. Участието на младите хора в ловните излети предлага ключови познания за природата и дълбоко разбиране за управлението на дивата природа и хуманното отношение към животните. Това е положително за умственото и физическото развитие на децата.
FACE вярва, че е основно право на родителите е да образоват децата си според собствените си убеждения и обичаи, право, което тази забрана нарушава. В този контекст FACE иска да подчертае член 2 от Европейската конвенция за правата на човека: “Държавата трябва да уважава правото на родителите да осигурят такова образование на децата си, което да е в съответствие с техните религиозни и философски убеждения”. Този нов закон противоречи и на много ключови принципи, изложени в Европейската харта за лова и биоразнообразието, приета от Постоянния комитет на Бернската конвенция през ноември 2007 г.
Настоятелно призоваваме полският президент Анджей Дуда да преразгледа тези промени в съответствие с Бернската конвенция и Европейската конвенция за правата на човека.

ПОЗИЦИЯТА НА НЛРС-СЛРБ

Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” се присъединява към позицията на FACE и категорично изразява своята подкрепа към ощетените от законовите промени полски ловци. НЛРС-СЛРБ винаги е отстроявала правата на своите членове и е съхранявала ловните традиции, завещани ни от предците. Действията на полския парламент са неприемлив и опасен пример за това, какво може да се случи на ловците във всяка страна, където Националната ловна организация е отслабена, разединена и съответно пренебрегвана.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ