140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Фалшива тревога: Няма целогодишна забрана на риболова в страната!

Не е въвеждана и не се планира целогодишна забрана на любителския риболов , въпреки че от вчера вечерта подобни заглавия плъзнаха в редица електронни издания. За съжаление, дори и водещи медии побързаха да съобщят, че „ИАРА наложи забрана за риболов за тази и следващата година“ или че се забранява риболовът „през цялата 2020 и 2021 година“.

Подобни заглавия най-вероятно се дължат на слабо познаване на материята или на желание за предизвикване на читателски интерес. Защото става дума за рутинна заповед на ИАРА, с която целогодишно се налага забрана на риболова само в НЯКОИ рибностопански обекти.

В конкретната заповед това са петнайсетина реки, потоци или участъци от тях, един питеен язовир и три от Смолянските езера. Всички те са на територията на Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области. Мотивът за целогодишната забрана е „възникналата необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми”.

Излезе заповедта за забрана на риболова през размножителния период

Припомняме, че в момента в цялата страна е в сила забрана за улова на пролетно-лятно размножаващите се риби, която ще продължи до 31 май в равнинните водоеми (намиращи се на места с до 500 метра надморска височина) и до 15 юни за планинските и полупланинските райони (над 500 м. надморска височина). Във всяка от административните области на страната обаче са оставени по няколко водоеми или участъци от тях, в които може да се упражнява любителски риболов и по време на забраната. Това може да става и в арендовани водоеми, предназначени за целта.

https://www.facebook.com/pg/lovIribolovBulgaria/posts/?ref=page_internal

Друг е въпросът, че достъпът от областните градове до голяма част от водоемите е затруднен заради мерките, наложени от извънредното положение в страната с цел  ограничаване на разпространението на заболяването Covid-19.

Ето и пълният списък на рибностопанските обекти в трите области на страната, върху които е наложена целогодишна забрана:

Област Кърджали:

-язовир „Боровица“

-бреговата ивица на яз. „Студен кладенец“ в границите на защитена местност “Юмрук скала”.

Област Смолян:

– река Арда и притоците ѝ – от изворите до рибовъдно стопанското в с. Кошница.

– р. Сивинска с притоците ѝ – от изворите до вливането и в р. Арда.

– р. Черна с всичките ѝ притоци от изворите до Тунела.

– р. Крива река от изворите до вливането в река Черна.

– р. Кутелска – от изворите ѝ до вливането в р. Черна

– р. Девинска от границата с Регионална дирекция по горите-Пазарджик до моста на рибарник “Девин 4” и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин.

– р. Буйновска с притоците ѝ – от изворите ѝ до вливането в яз. „Тешел“

– р. Триградска с притоците ѝ – от изворите до моста на механичния цех и от бетоновия мост над “Дяволското гърло” до моста в местността ” Буков мост”

– р. Чаирска с притоците ѝ – от изворите до вливането в р. Триградска

– р. Широколъшка от изворите с всичките ѝ притоци до кантара на бившето АПК.

– р. Въча от язовирната стена на „Цанков камък“ до ВЕЦ “Цанков камък“ над с. Михалково

– р. Чудните мостове – от изворите до вливането в р. Забърдовска

– р. Караджа дере от границата с ДГС “Широка поляна” заедно с притоците ѝ до ГК “Чарка”

– р. Герзовска – с всичките ѝ притоци до вливането ѝ в р. Черна

– р. Бяла река – от изворите до вливането ѝ в р. Черна

– р. Чепеларска – от изворите с всичките ѝ притоци  до вливането на р. Зорнишка

– Забрана за улов на риба има и за ЗМ „Смолянските езера“ – езерата “Мътното“, “Бистрото” и “Тревистото”.

Област Хасково:

– р. Харманлийска в горното течение – от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на област Хасково

– р. Банска – от с. Сусам на запад до границата с обл. Пловдив, през месеците юли, август и септември

– р. Арда –  северната брегова ивица в границите на ЗМ “Черната скала”

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ