140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Фазаните за сезона са вече във волиерите

Пазарджик, Спас Спасов

Само преди дни 4200 фазанчета на 45-днев­на възраст се настаниха в постоянните воли­ери на фазановото стопанство „Тополница”, което вече е собственост на ЛРС „Сокол 1893” в Пазарджик. Птиците са от фазановото сто­панство в Русе, което е към фирма „Сокол- БЛРС” ЕООД.

За бързото освобождаване на фазаните от касетките, което бе жизненоважно при неисто­вата лятна жега, много активна роля изиграха Илия Долев, специалистът по лова Костадин Бързаков, служителите в сдружението Петър Христосков и Борислав Бозвелиев, пенсиони­раният ловен надзирател Александър Дими­тров, членовете на УС и КС Николай Минчев, Петьо Койчев и Костадин Божков, ловците Ад­риян Атанасов и синът му Димитър Атанасов, Емил Найденов, горският представител Влади­мир Хаджийски и 80-годишният доайен на ЛРД- с. Черногорово Георги Дончев.

Независимо от специализира­ния превоз, поради екстремални­те атмосферни услови, изразени в неимоверните горещини, 14 фа­занчета погинаха по време на дос­тавката. „Въпреки този нерадостен факт, трябва да се отбележи, че птиците са в много добро физиоло­гическо състояние за възрастта си – споделя ръководителят на пазар­джишкото сдружение Илия Долев, – като имам предвид не само опе­рението им, но и тяхната динамика, хранителния им интерес и т.н.”

Пилетата, благодарение на специ­алните грижи за тях, още от самото начало много бързо се адаптираха, което дава големи надежди на чле­новете на сдружението в Пазарджик, че в късната есен ги очакват едни ве­ликолепни излети на този красавец на птичия свят в България.

От новия брой 31, 3 август, на вестник “Наслука”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ