140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Гана – Всеки затвор със своя рибна ферма

Интересна кампания са подели властите в Гана. Министер­ството на рибното стопанство и аквакултурите е поело анга­жимент да финансира изграждането на рибна ферма на тери­торията на всеки затвор в страната. Така хем ще се осигури работа за лишените от свобода, хем ще се подпомогне изхран­ването им.

В тази връзка ресорният министър Елизабет Куей е предос­тавила първите 1600 млади тилапии и нужната за отглежда­нето им храна на затвора в Акра, където вече има изградено стопанство.

В африканската страна отдавна се чувства остър дефицит на риба и властите търсят решения за стимулиране и развитие на аквакултурите. За всички експерти е ясно, че това е пътят в бъдещето и в по-дългосрочен план, понеже риболовът в сво­бодни морски води е все по-слабопродуктивен и не може да задоволи пазара в страната.

Министър Куей сподели, че 60-процентов дефицит на риба е неприемливо висок и усилията на правителството в това на­правление ще продължат, за да се излезе от трудната ситуа­ция.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ