Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Генни отклонения у рибите тревожат учени

риби генни отклонения

Европейски биолози са ус­тановили тревожна тенден­ция: по много сладководни водоеми на Стария континент се забелязва нарушен полов баланс и приоритетно при­съствие на женски риби в съ­отношение 2:1 и дори 3:1. Тези генни отклонения неизбежно водят до проблеми с потомството, създавано по естествен път. Такава карти­на се наблюдава по вътрешни водоеми в Германия, Австрия, Франция, Великобритания.

Нещо повече, тенденция­та е установена не само при шарановите риби, което до известна степен се приемаше за нормално. Преобладават женските риби и при някои пъс­тървови видове, а това дейст­вително буди притеснения.

Австрийският биолог Карл Вохербауер има своето ло­гично обяснение на проблема. Такива генни отклонения са вслед­ствие на попаднали във водата пестициди и други вредни ве­щества, ползвани в промишле­ността и селското стопанство. Те оказват косвено влияние върху хормоналното развитие на рибите. И други биолози подкрепят такава теза, на ба­зата на свои наблюдения и не­оспорими факти.

риби генни отклонения

За първи път учените са открили тази зависимост още към края на миналия век. В процеса на изследванията са били обособени няколко групи вредни вещества, като най-опасни са синтетичните. Някои от тях съдържат активни субстанции, които повишават концентрацията на естроген в организма на рибите. Именно този хормон е в основата на установената хегемония на женския пол.

Дълго време учените гледа­ха на проблема откъм положи­телната му страна – привидно повече женски риби означава повече изхвърлен хайвер и по-голямо потомство. Но без присъствието на достатъчно мъжки индивиди хайверът ос­тава неоплоден и поколение­то загива. При брачните игри някои майки се оплождат от няколко мъжкара и това до из­вестна степен е предпоставка за по-висок процент на излюп­ване. Но при някои видове се обособяват брачни двойки и ако мъжкото съсловие в кон­кретния водоем не достига, от това ще пострада възпроиз­водството и ще се постави под въпрос оцеляването на вида в дългосрочен план. Именно затова учените бият тревога и вече не възприемат тенденци­ята на феминизиране.

Може би и самата природа ще се намеси в опит да се спа­си популацията от човешката инвазия. Ето пример. В САЩ вече бяха установени случаи на полови деформации – на­ченки на развитие на женски полови белези у мъжки риби. Бъдещето ще покаже какво ще се случи във водния свят.

Докато учените умуват как да балансират нещата в при­родата, консуматорите на рибни деликатеси може да са спокойни – на трапезата няма кой знае какво значение дали рибата е от женски или от мъжки пол. Поне там женската хегемония не е притеснителна.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ