Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Германия – Ограничения за използване на дронове за спасяване на дивеч в земеделските площи

германия дронове

Нови разпоредби от Феде­ралната авиационна служба на Германия за използването на дронове застрашава защитата на дивите животни по време на жътвата в земеделските земи. Германският ловен съюз настоява за изключения за пи­лотите на дронове по време житната кампания.

В писмо на организацията се призовава Федералното министерство на земеделието да създаде по-добри рамкови условия за опазването на прип­лодите на дивеча с дронове, като правилата за въздушно наблюдение с този тип техни­ка следва да бъдат съответно адаптирани.

След изтичането на преход­ните разпоредби на Регламен­та за дронове на ЕС от 1 януа­ри 2024 г. са в сила по-строги правила за използване на дро­нове – това се отнася по-специ­ално за по-големи минимални разстояния от пътища и сгради и постоянен визуален контакт с летящия обект.

Това масово ограничава спасяването на диви животни от ножовете на земеделските машини, което е от същест­вено значение за хуманното отношение към животните. На­блюдението и спасяването на приплоди и пернат дивеч през сезона на жътвата се извърш­ва предимно от доброволци, които са най-вече ловци. Дро­новете, оборудвани с термо­визионни камери, се използват в ранните сутрешни часове, обикновено преди изгрев слън­це. Огромното увеличаване на регулаторните изисквания през последните години все повече излага на риск тази важна ра­бота за защита на животните и видовете.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ